Formació Portals Municipals

PORTALS MUNICIPALS DE LES ENTITATS LOCALS DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA
En el projecte de Portals Municipals pensem que la formació és una part fonamental del projecte, ja que els usuaris necessiten una preparació per a poder construir i mantindre el seu portal web municipal. En aquest apartat podràs consultar tota la informació sobre aquest tema sobre la formació i cursos que s'han anat realitzant en el projecte.

Els cursos han anat destinats als responsables dels municipis tant per a gestionar la web com l'APP Municipal.