Crear una nova entrada de menú

Selecciona el menú en el qual desitgis afegir una nova opció

Panell de Control → Administrar menús

Crear entrada de menú

Inclou el títol que es compondrà en el grup d'opcions i la ruta a la qual es redirigirà el vincle. Clica Actiu per a mostrar o no aquesta opció. Perquè l'opció es mostri expandida, amb tots els seus fills, selecciona Mostrar expandit.

Tria el pare al qual pertany aquesta opció de menú

Per a dotar d'una classe a aquesta opció, desplega el grup Atributs de l'opció de menú i escriu una classe en el camp Classes.

Traduir les opcions de menú

Els primers pares del menú solen ser opcions Sense idioma específic. Aquests items es tradueixen per mitjà de les cadenes de text.

Assignar un idioma a un enllaç de menú suposa obligatòriament duplicar-lo, la qual cosa comporta una certa dificultat a l'hora d'administrar totes les opcions. Des d'aquest moment l'opció només podrà contenir fills amb el mateix idioma. Barrejar-ho impossibilitarà la seva presentació.