Què és Portals Municipals

La Diputació de València disposa d'una plataforma de portals web municipals amb l'objectiu de garantir la presència en Internet de les entitats locals, (Ajuntaments i Mancomunitats) de la Província de València, amb informació i serveis orientats a ciutadans i empreses.

Els fins del servei són garantir un servei eficient que incloga l'assistència tècnica per a l'administració, suport i evolució de la plataforma de portals web i tots els seus continguts i garantir la disponibilitat de la plataforma, s'inclou a més la integració amb una aplicació mòbil (app).

Tota la infraestructura tecnològica necessària per a suportar el gestor de continguts dels portals municipals de les entitats locals, s'oferirà seguint un model de prestació de Programari com un Servei SaaS i un desplegament en núvol.

A continuació es detallen les condicions tècniques que s'exigeixen en el plec contractació al proveïdor del servei respecte als diferents aspectes que conformen aquest servei:

 1.  Arquitectura Hardware: A fi d'oferir un entorn d'alta disponibilitat es disposa de dues plataformes : Producció i Suport. Cadascuna de les plataformes consta dels següents servidors:
  • Aplicacions
  • Bases de dades
  • Preproducció
  • Formació
  • Còpia de seguretat
  • Monitoratge
  • Estadístiques
 2. El servei oferit pel proveïdor s'adhereix als nivells ANS del plec de contractació, en nom de l'assegurament de la qualitat dels serveis proposats.
 3. 'Oficina del projecte Portals Municipals és el punt d'atenció per als responsables municipals que utilitzen la plataforma Portals municipals de Diputació de València. L'Oficina del projecte ofereix els serveis d'assistència a municipis per a tots els temes relacionats amb els seus portals web.
 4. Es disposa d'un portal de la comunitat del projecte que conté documentació, guies d'ús i manuals de l'eina de desenvolupament de webs Portals Municipals.
 5. Les Entitats Locals disposen d'un correu electrònic portalesmunicipales@dival.es i del gestor d'incidències Proactivanet per a comunicar-se amb l'oficina del projecte, i poder fer un seguiment de les seues incidències.
 6. Conforme amb l'Esquema Nacional de Seguretat, la tinença de Certificació, que el sistema d'informació utilitzat per a la prestació del servei per a sistemes és de categoria Bàsica
 7. Es proposen accions formatives, que s'emmarquen en el pla anual de formació de la Diputació de València, durant tot el período del projecte. L'objectiu és accelerar la renovació de les competències dels usuaris.
 8. El procés de migració a la plataforma el pot realitzar la pròpia entitat que s'adhereix al projecte o sol·licitar el servei de l'empresa proveïdora i es migrarà a una estructura de portal estàndard.

L'assistència inclourà almenys els següents aspectes:

 • Assistència a la publicació de continguts inclosa maquetació html i gràfics css.
 • Facilitar la publicació de continguts als ajuntaments recollint informació via email , Proactivanet i traslladant-la directament a la web.
 • Assistència per a la creació o manteniment d'elements gràfics principals de la web, ajust de grandàries i programació de capçalera principal del portal, fons de pantalla i grups de cartelleria.
 • Assessorament en la personalització d'estructura i imatge gràfica de cada web dins del marc de les plantilles comunes.
 • Assistència en qüestions d'accessibilitat i compliment d'estàndards que siguen requerides a les webs municipals
 • Coordinar totes les actuacions en les quals intervinguen les EELL i ser punt de comunicació amb els responsables municipals.
 • Coordinació de les actuacions dels administradors de sistema, i escalat de qüestions tècniques complexes, peticions de canvi o revisió entre els usuaris i els administradors.
 • Donar suport a totes les consultes que els municipis formulen relatives a les web, i la seua gestió, consideracions relatives a la protecció de dades, i qualsevol altra que es derive de l'explotació de la web.
 • Emmarcat els serveis de desenvolupament evolutiu tècnic i funcional, l'actualització dels portals municipals que es poden considerar estàndard a la versió Drupal 8, sense que això supose una pèrdua de disponibilitat o funcionalitat.