Què és una entitat?

Les entitats són nodes complementaris a l'article que recullen la informació pròpia dels serveis, persones i dels llocs.

 

Les entitats es poden afegir com a informació extra en l'article, acompanyant al node principal i aportant una informació important al contingut. 

Es poden realitzar grups d'entitats amb les entitats relacionades que pertanyin a aquest mateix grup, per a això pots crear una entitat principal i enllaçar entitats que li acompanyin. Aquesta funcionalitat és molt útil a l'hora de crear un grup d'elements, ja sigui un directori comercial, organigrama, associació, etc...

Amb les entitats es poden crear mapes, acompanyar als articles per a subministrar-li informació *georeferenciada, o per a realitzar organigrames de la corporació municipal del municipi.

 

entidad-acalde

Quanta més informació afegeixis en les entitats millor sàrria per als usuaris que visitin el teu web, és recomanable que anyades la major informació possible.