Què són i perquè valen les enquestes?

El nou servei de Portals Municipals 7.5 ens permetrà crear, editar i gestionar enquestes en els pàgines web i en els aplicacions mòbils amb múltiples personalitzacions. Amb aquesta nova funcionalitat de Portals Municipals podrem crear enquestes donis del panell de control i incorporar-els als portals web o apps municipals.

 

encuestas-portales

Les enquestes permeten conèixer l'opinió dels usuaris sobre diferents temes i desenvolupar la participació de la ciutadania en l'acció política a través de les consultes ciutadanes. Permeten valorar les decisions de govern una vegada desenvolupades, la qualitat percebuda en la gestió del canvi, o la consecució dels objectius plantejats. Són una eina bàsica d'un govern obert i participatiu.

S'han desenvolupat diferents mecanismes per a assegurar els resultats més fiables. Per a això s'han implementat enquestes anònimes assegurant un vot per dispositiu, o nominatives que registren a l'usuari que accedeix mitjançant dispositius verificats (veure més sobre dispositius verificats en el manual de l'APP).

També és possible disposar d'un cens de votants autoritzats i utilitzar les Enquestes de Portals Municipals com una poderosa eina per a la presa de decisions. Les enquestes per cens són anònimes ja que es registra per separat l'acció de votar i el sentit del vot.

Les enquestes poden ser de diversos tipus: triar una resposta entre les disponibles, ordenar per prioritat diferents opcions, o valorar en una escala. Els resultats de les  enquestes es mostren gràficament, podent configurar que el resultat es mostri després d'emetre un vot, a la finalització del període d'enquesta, o únicament a usuaris autoritzats.

Les enquestes poden detenir-se en qualsevol moment i reprendre's més endavant per a corregir o solucionar qualsevol incidència.