Què és una taula?

Les taules aporten l'estructura correcta per a presentar dades tabulars de manera adequada, sense recórrer al cos del node i amb les funcionalitats requerides.

Una taula és una manera de representar molta informació de manera esquematitzada, ordenada i compacta.

Encara que Portals Municipals accepta el codi HTML per a la creació de taules com en qualsevol pàgina web, posseeix també un codi propi, la sintaxi basada del qual en barres verticals resulta bastant més neta i compacta.

ejemplo-tabla

 

Amb les taules tens la possibilitat de mostrar dades econòmiques o dades informatives d'una forma tabular perquè l'usuari pugui veure la informació ordenada i organitzada. 

L'usuari té la possibilitat de fer diferents tipus de taules  depenent de la mena de dades la pot formatar d'una manera o d'una altra.

*Ademas si una si una taula conté molta informació, l'usuari té la possibilitat de buscar la informació a través d'un Cercador