Traduir cadenes de text

Panell de Control → Traduir cadenes de text → Traduir

Traducir cadenas de texto

Els principals elements de navegació, com els menús, les taxonomies, els títols de pàgines, panells, etc. poden ser traduïts perquè, en canviar l'idioma del portal, se subministri la corresponent alternativa.

Aquestes cadenes de text, fins i tot aquelles que provenen dels mòduls instal·lats i que al llarg dels anys acaben sent traduïdes per usuaris desinteressats de Drupal, poden ser traduïdes pels usuaris dels portals. L'opció permet personalitzar el conjunt de traduccions conforme al gust dels usuaris.

Cerca la teva cadena de text

Les cadenes de text poden ser traduïdes per als elements neutres, sense idioma específic.

Escriu en el camp  El text conté una fracció de la cadena de text que desitges localitzar. Recorda que la cerca distingeix majúscules de minúscules. A baix apareixerà un llistat amb les coincidències. Sé més restrictiu o localitza l'element correcte. Prem editar en la columna d'operacions.

Seguidament podràs escriure els textos alternatius en tots els idiomes disponibles per a configurar les traduccions correctament. Prem Guardar les traduccions per a confirmar.