Tipus d'Enquestes

Donis del *Panell de Control podràs enviar enquestes a la ciutadania tant a través del portal municipal com de l'app oficial Ajuntaments de València.
A continuació t'ensenyem els diferents tipus d'enquestes que pots realitzar.

TIPO1: Enquestes d'Elecció

Les enquestes d'elecció presenten les diferents opcions mitjançant text o imatges entre les quals triar una única resposta.

Si les enquestes són de tipus text s'indiquen les cadenes de text de cadascuna de les respostes disponibles. En les enquestes gràfiques s'indica la direcció de la imatge de cada resposta disponible. Amb aquesta configuració les enquestes d'elecció són molt versàtils i admeten dissenys que s'ajustin a cada web.

Enquestes d'elecció en el mòbil:

eleccion-movil

Els resultats de l'enquesta poden aparèixer cada vegada que un usuari participa en ella, quan finalitza el termini per a votar, o mai. Aquest és un aspecte configurable.

Si l'administrador ha indicat en la creació de l'enquesta que es mostrin els resultats, en contestar apareixerà un gràfic de barres com en el de la figura anterior amb els resultats parcials. I aquesta mateixa informació amb les dades definitives, apareixerà quan se seleccioni l'enquesta una vegada el període de votació hagi conclòs.

resultados

Si s'indica que no es mostrin els resultats, en respondre l'enquesta apareixerà únicament el missatge de confirmació del vot.

TIPUS 2: Enquestes de Valoració

Les enquestes de valoració permeten assignar una puntuació d'acord amb la pregunta que es plantegi. L'escala de valoració i l'element gràfic són configurables.

El cas mes representatiu d'aquesta mena d'enquesta és la valoració per 5 estrelles. Aquesta enquesta s'utilitza habitualment per a valorar els continguts d'una pàgina, la qualitat de la resposta, atenció rebuda o una gestió realitzada.

encuestas-valoracion

TIPUS 3: Enquestes d'Ordenació

En les enquestes d'ordenació se li facilita al visitant o usuari de l'APP una llista d'opcions que ha de ponderar indicant un ordre de preferència de l'una sobre les altres. Pot ser una eina molt útil per a valorar diferents opcions, no únicament per ser una d'elles la mes votada, sinó establint també una valoració de segones i terceres opcions.

Arrossegant cada opció ens permet ordenar els elements per a aconseguir l'ordenació que desitgem com es pot observar en aquesta imatge:

encuestas-ordenacion

Una vegada tinguem les opcions en l'ordre desitjat podem procedir a donar-li al botó “Votar” per a enviar la nostra resposta.

Si està seleccionada l'opció de veure els resultats en votar ens trobarem amb la següent pantalla on veurem el resultat de l'enquesta en el moment actual. I en cas contrari rebrem simplement l'agraïment per participar que hagi estat configurat per a aquesta enquesta.

TIPUS 4: Enquestes “Si“/ “No”, “M'agrada” / “No M'agrada”

Aquest tipus d'enquestes són enquestes d'elecció bàsiques que es creen com a tipus diferents per a fer la seva creació i gestió més senzilla. Només tenim dues opcions com a resposta i només podem triar una d'elles.

encuestas-sino