Llistes Push

Llista enviades

Una vegada enviada la notificació podem visualitzar una estadística exhaustiva de la notificació, per a això accedim a l'apartat "Llesta enviades".

notificaciones enviadas

 

Llistes programades

Com hem vist amb anterioritat, una notificació pot ser programada perquè s'enviï en una data i hora determinada, per a veure i manejar les notificacions programades s'ha d'accedir a l'apartat “Llestes programades”.

notificaciones programadas