Màxim nivell de compliment per a Portals Municipals en la 3r iteració realitzada per l'Observatori d'Accessibilitat Web (OAW)

Introducció

El mes de desembre passat de 2023 l'Observatori d'Accessibilitat Web (*OAW), dependent del Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital, va publicar els resultats de la 3a iteració de la revisió anual d'accessibilitat dels llocs web de l'Administració Pública Espanyola, corresponent al període 2022. Estos informes mostren l'estat en el qual es troben els portals web de diferents organismes públics a nivell estatal.

 

A la província de València s'han analitzat 33 portals d'Entitats Locals. D'estos portals analitzats, corresponen al Projecte de Diputació els següents: Algemesí, Carcaixent, Cullera, Lliria, Oliva, Picassent, Sueca, i Tavernes Blanques.

Les nota obtinguda per tots ells és excel·lent.

Els nostres municipis encapçalen el rànquing nacional amb 7 municipis en el grup dels deu primers. L'octau dels nostres portals ocupa la posició 11 del seu rànquing.

Pots trobar els resultats oficials en:
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dam/jcr:422ca6c6-7101-40a4-abdb-bf34ce5d3822/2022_Informe_seguimiento_simplificado_sitios_web_EELL.pdf

En este butlletí et facilitem tota la informació sobre este excel·lent resultat i tots els detalls sobre l'avaluació anual del OAW.

 

Puntuació Mitjana dels Municipis analitzats en el segments més Poblat format per 165 llocs webs: 9,46

 

Ajuntament Posició
Algemesí 4
Carcaixent 5
Cullera 11
Llíria 3
Oliva 7
Picassent 8
Sueca 9

Puntuació Mitjana del Lloc web Població Mitjana format per 47 llocs webs: 9,63

 

Ajuntament Posició
Tavernes Blanques 2

 

Revisió de l'Accessibilitat Web

El Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic transposa a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu.

Entre les noves mesures posades en marxa destaca la necessitat d'establiment d'una política de monitoratge i reporte de l'estat de compliment que es desenvolupa en virtut del capítol III sobre control, revisió, seguiment i presentació d'informes del citat Reial decret.

Actualment estes competències han sigut transferides al Ministeri d'Assumptes econòmics i Transformació digital, sent l'Observatori d'Accessibilitat Web , l'encarregat de coordinar i dur a terme estes accions.

D'acord amb la Metodologia per al Seguiment simplificat UNE-EN 301549:2022 (document pdf) l'Observatori d'accessibilitat web ha dut a terme al juny del 2022 el seguiment simplificat de llocs web en cadascun dels àmbits administratius (AGE, CCAA, EELL i Altres); s'oferix a continuació l'informe global del seguiment que arreplega els resultats agregats de l'àmbit  de les EELL (document pdf).

De la mostra pertanyent a l'àmbit de les EELL, les webs de municipis adherits al projecte Portals municipals de la Diputació de València són els següents:

Algemesí, Carcaixent, Cullera, Llíria, Oliva, Picassent, Sueca analitzats en el SEGMENT: III. Més Poblat i Tavernes Blanques analitzat en el segment VI. Mitjans

A continuació es mostren les puntuacions mitjanes obtingudes pels llocs web en cada segment i les puntuacions mitjanes obtingudes per a cada verificació.

Des del punt de vista tècnic les verificacions relatives a l'accessibilitat  estan organitzades en dos grans grups segons els nivells d'adequació establits en WCAG 2,1: les verificacions de nivell d'adequació A i les verificacions de nivell d'adequació AA.

Les webs pertanyents al Projecte Portals Municipals han obtingut puntuacions destacables en l'àmbit del segment al qual pertanyen.

 

Resultat dels informes realitzats pel OAW en els llocs web pertanyents al projecte Portals Municipals.

 

Puntuació Mitjana del segment dels més poblats.

Nivell d'Adequació A

Nivel de adecuación A portales mas poblados

1.1 Existència d'Alternatives Textuals, 1.2 Ús d'encapçalats, 1.3 Ús de llistes, 1.4 Taules de dades, 1.5 Agrupació Estructural, 1.6 Separació de contingut i presentació, 1.7 Identificació de l'idioma principal, 1.8 Navegació amb JavaScript accessible i Control d'usuari, 1.9 Formularis i etiquetes, 1.10 Formularis i estructura, 1.11 Títol de pàgina i de marcs, 1.12 Enllaços descriptius, 1.13 Canvis de context, 1.14 Compatibilitat.

Nivell d'Adequació AA

Nivel de Adecuación AA mas poblados

2.1 Identificació dels canvis d'idioma, 2.2 Llegibilitat i contrast, 2.3 Maquetació adaptable, 2.4 Múltiples vies de navegació, 2.5 Independència del dispositiu, 2.6 Navegació consistent

Puntuació Mitjana del segment de població mitjana.

Nivell d'Adequació A

Nivel de adecuación A medios

1.1 Existència d'Alternatives Textuals, 1.2 Ús d'encapçalats, 1.3 Ús de llistes, 1.4 Taules de dades, 1.5 Agrupació Estructural, 1.6 Separació de contingut i presentació, 1.7 Identificació de l'idioma principal, 1.8 Navegació amb JavaScript accessible i Control d'usuari, 1.9 Formularis i etiquetes, 1.10 Formularis i estructura, 1.11 Títol de pàgina i de marcs, 1.12 Enllaços descriptius, 1.13 Canvis de context, 1.14 Compatibilitat.

Nivell d'Adequació AA

Nivel de Adecuación AA medios

2.1 Identificació dels canvis d'idioma, 2.2 Llegibilitat i contrast, 2.3 Maquetació adaptable, 2.4 Múltiples vies de navegació, 2.5 Independència del dispositiu, 2.6 Navegació consistent

Conclusió

És molt important tindre present que tot contingut Web ha de ser creat i gestionat de manera que no supose una barrera quant al seu accés i ocupació. És ací on entra en joc el concepte d'Accessibilitat, que pot definir-se com la possibilitat que un lloc o servici Web puga ser visitat i utilitzat de manera satisfactòria pel major nombre possible de persones, independentment de les limitacions personals que tinguen o d'aquelles limitacions que siguen derivades del seu entorn.

Així, l'Accessibilitat Web és un element essencial que afavorix la igualtat d'oportunitats de les persones amb discapacitat, permetent l'exercici del dret reconegut constitucionalment com és l'accés a la cultura, l'oci i el temps lliure.

El Projecte Portals municipals té un ferm compromís amb l'Accessibilitat, creant llocs web que no impedisquen o dificulten l'accés de les persones per alguna de les anteriors variables, seguint les WCAG 2.1
En este repte dissenyadors i redactors participem i som actors imprescindibles.

Per part del projecte les plantilles que s'inclouen són prèviament revisades, així com en la formació a redactors que s'oferix de manera contínua tots els dijous s'inclouen pautes d'accessibilitat. Guia d'accessibilitat del OAW per a editors(Document Pdf)

El resultat de l'últim informe del OAW amb una nota mitjana de 9,4 per a Portals reconeix el treball realitzat, i és per a nosaltres un motiu d'enorme satisfacció.

Us agraïm la vostra confiança en este projecte, i continuem treballant per a oferir la millor solució per a la publicació web municipal.