17/04/2019
Com ja sabem una notificació push és un avís que s'envia a temps real o de forma programada a tots els dispositius que tinguin l'app instal·lada en els seus dispositius.

A continuació es presentarà el panell que maneja totes les funcionalitats:

Selecció dels destinataris per dispositius

 

destinatarios

El text que enviarem, tant en castellà com en valencià. Si volem enviar el mateix text per a tots els idiomes el marcarem en la seua opció

Les etiquetes faran que el missatge sol el reba qui estiga interessat en aqueix tema

 

mensaje

Si volem adjuntar una imatge l'hem de pujar des d'aquesta opció

imagen

Per a adjuntar al nostre missatge un enllaç l'hem d'indicar en aquesta casella

enlace

Si el que volem a preparar el missatge però que no s'envie en aquest moment hem d'indicar la data de quan volem que es faça l'enviament

programar

Una vegada preparades les opcions del missatge ja podem fer l'enviament. 

El funcionament de l'enviament push és relativament senzill, en primer lloc s'afig el text a enviar, podem indicar-li una etiqueta* o categoria* (només rebran el push aquelles persones que s'hagen subscrit a aqueixa categoria), seguidament dona l'opció de seleccionar una imatge, redirigir la notificació push a una url determinada i programes la notificació push, en cas de no voler que aquestes configuracions, s'han de deixar buides.

 

Finalment se selecciona a quins dispositius es desitja que arriben i s'envia la notificació

 

*Etiquetes: Serveixen per a categoritzar els enviaments.

El client pot triar a quines categories subscriure's i solament rebrà els “pushes” d'aqueixes categories.

El client se subscriurà des de l'App > Preferències.

Per a crear aquestes categories han d'indicar-ho a l'oficina del projecte de Portals Municipals.

 

configuraciónpush