22/02/2019
La Diputació posa en marxa el nou portal de suport ProactivaNET per a la gestió de peticions i incidències en el projecte de Portals Municipals.

Aquest portal ja es troba en funcionament i li permetrà crear incidències i peticions podent accedir en tot moment a l'estat d'aquestes.

Alta en ProactivaNET

Pot donar-se d'alta en el portal de ProactivaNET accedint a la següent adreça:
https://incidencias.dival.es/ProactivaNET/portal/.

Registre ProactivaNet

Una vegada dins, prema sobre l'enllaç “Alta d'usuari”. S'obrirà un formulari que ha d'emplenar amb les seues dades personals. A continuació, prema sobre “Enviar sol·licitud d'alta”.

Rebrà un correu electrònic amb un enllaç per a establir la contrasenya del seu compte. Òbriga l'enllaç, introduïsca una contrasenya i prema sobre el botó Enviar. Una vegada que s'ha establit la contrasenya, prema sobre l'enllaç “Obrir pàgina d'inici” i inicie sessió.

Pot comunicar qualsevol incidència durant el procés d'alta en el correu portalesmunicipales@dival.es.

Documentació

Es recomana la lectura de la guia d'ús del portal que trobarà en el seu compte de ProactivaNET en el menú lateral dret.

Guia ProactivaNet

Categories

Quan es donen d'alta incidències o peticions s'han d'utilitzar les categories que es troben dins de la jerarquia de Portals Municipals.
 

categories

Canals de comunicació

 
ProactivaNET es considerarà el mitjà principal i prioritari de comunicació. No obstant això, es mantindran els següents canals de comunicació:
  • Correu electrònic: mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a portalesmunicipales@dival.es. Es registrarà automàticament en ProactivaNET, situant l'assumpte del correu en el títol i el cos en la descripció.
  • Batlía Respon (Telèfon 96 388 37 00): Aquest canal serà usat únicament pels usuaris de EELL que no disposen de les opcions anteriors.
  • Telèfon: (Telèfon 96 344 26 09). Aquesta via en principi està reservada únicament per als usuaris de Diputació amb casos de consultes o incidències de molt ràpida resolució com pot ser un bloqueig d'usuari que impedeix l'accés a plataforma de PPMM o sense accés a via web o email.