Alumnes curs Webmaster
Alumnes curs Webmaster
Alumnes curs Webmaster
18/02/2019
El curs ha tingut lloc els dies 11, 12 i 13 de Febrer en les instal·lacions de la Diputació Provincial de València al carrer Hugo de Montcada

S'han impartit 3 dies de formació presencial i 5 hores de formació online amb diferents pràctiques i exercicis a realitzar, podent realitzar aquesta última part fins al dia 20 de Febrer. El curs ha constat d'una part teòrica i una part pràctica en la qual s'han realitzat diferents exercicis sobre els continguts vistos en la part teòrica.

Els nous webmaster han superat el procés de formació i ara ja són coneixedors de com administrar els recursos de la plataforma i han aconseguit el grau de maduresa necessari per a prendre així el control de la presentació dels seus continguts.

Els alumnes també han aprés els nous serveis Apps de la plataforma, dissenyats per a oferir recursos interessants i pròxims als ciutadans; com el de Farmàcies de Guàrdia, Reserves i Cita Prèvia, Enviament de missatgeria Push o Avisos als dispositius mòbils, Enviament d'Incidències, Suggeriments i Consultes i Enquestes; obrint així el ventall de possibilitats perquè es puguen abordar processos participatius amb la ciutadania.

Plantegeu vostres necessitats i feu-nos partícips de les vostres inquietuds per a programar-vos accions interessants en un futur pròxim.